תקנון האתר והסכם משתמש

*התקנון מנוסח בלשון זכר אך פונה לשני המינים כאחד.

הגישה והשימוש באתר זה כפופים לתנאים ולהגבלות הבאים ולכל הכללים והחוקים הרלוונטיים אשר קבועים בחוק.
אנא עיינו בתנאים והגבלות אלו על בסיס תקופתי, מכיוון שהם כפופים לשינוי, עדכון או חידוש בכל עת
ולפי שיקול דעתו הבלעדי של בעל אתר זה (www.mulylevy.co.il), מולי לוי, וללא הודעה מראש.
אם אינכם מסכימים למונח או תנאי כלשהו בהסכם משתמש ותקנון זה, נא הימנעו משימוש באתר אינטרנט זה.
הגישה והשימוש באתר זה הינם בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון ובהסכם משתמש זה.
השירותים, התכנים והשימוש באתר מוצעים בכפוף להסכמתכם המלאה לתנאים אלו המופיעים במסמך זה.

בעל האתר www.mulylevy.co.il הינו: מולי לוי – ע.מ. 038186813
טלפון: 0544551614

קניין רוחני, זכויות יוצרים וסמלים מסחריים:
כל התוכן המופיע באתר מוגן על ידי חוקי זכויות יוצרים בישראל ובעולם.
תוכן האתר כולל: תמונות, איורים, גרפיקה, לוגואים, עיצובים, סכמות, ניסוחי מלל, קבצי אודיו, סרטונים, סימנים מסחריים ו/או כל מידע כללי אחר אשר נמצא באתר זה.

הסמלים המסחריים באתר זה בין אם של מולי לוי ובין אם של חברות צד ג׳ או בעלי מקצוע אחרים,
הינם סמלים מסחריים רשומים או כאלו המייצגים את החברה או בעל המקצוע.
מולי לוי אינו מאשר כל שימוש בסימני מסחר אלו, לוגואים וכל חומר אשר מוגן בזכויות יוצרים לכל צורך שהוא בכל תחום בין אם מסחרי או לא מסחרי.

תוכן האתר הוא קניינו של מולי לוי או של צדדים שלישיים אשר אישרו למולי לוי את האפשרות להשתמש בתכנים הבלעדיים להם.
ובזאת חל איסור מוחלט להעתיק, לגזור, לערוך, לשמור ולשנות, לנצל לכל מטרה בין אם מסחרית או לא מסחרית, את תוכן האתר כולו ללא אישורו והסכמתו בכתב של מולי לוי.

תנאי שימוש:
מילוי פרטים אישיים בטופס ״פרטי לקוח״ בעת תהליך סיום קנייה (check out) באתר מיועדת לשימוש פנימי של מערכת השילוח בלבד.
פרטים אישיים אשר נשמרים במערכת הם לצורך פנימי בלבד ולמערכת השילוח. בכל מקרה לא נשמרים פרטי כרטיס אשראי במערכת בשום צורה.
רכישה באתר מותרת למשתמשים מגיל 18 ומעלה אשר קראו והבינו את כל המידע בהסכם משתמש ותקנון אתר זה.

אין לעשות כל שימוש מסחרי בתוכן האתר ללא אישורו, הסכמתו מראש ובכתב של בעל האתר, מולי לוי.
מולי לוי רשאי לחסום את גישת המשתמש לאתר במקרה של ניסיון לפגיעה באתר בכל דרך שהיא ו/או הפרת הסכם משתמש ותקנון זה.

מערכות האתר הממוחשבות נתונות לשגיאות טכניות ושיבושים בכל עת. מולי לוי אינו אחראי לשגיאות טכניות ושיבושים ממוחשבים מצדדים שלישיים.
זמינות האתר נתונה להגבלה זמנית בכל עת עקב שגיאות טכניות או ביצועיי תחזוקה. מולי לוי אינו מתחייב לזמינותו הרצופה של האתר.

מוצרי האתר:
באתר מותקנת מערכת סליקה חכמה המציגה מלאי מוצרים.
במידה ובוצעה רכישת מוצר/ים מהאתר ונתון המלאי היה שגוי מסיבות שונות, יזוכה הרוכש במלוא סכום העסקה.

חלק מהמוצרים המוצגים באתר (בעלי סימון מיוחד) מיוצרים בעבודת יד ומיובאים בהזמנה מיוחדת בלבד. יש ליצור קשר לביצוע ההזמנה למוצרים מסוג זה.

בעל האתר, מולי לוי, מקפיד על עדכון מידע מדויק ככל האפשר לכל מוצר בהתאם למפרט הטכני המסופק ע״י היצרן.
עם זאת, במידה ונמצאה טעות בתיאור המוצר או במפרט הטכני מולי לוי יעשה כל מאמץ לתקן טעות זו בהקדם האפשרי.

מולי לוי רשאי לפתוח אריזות מוצרים מסויימים שנרכשו והוזמנו באתר, לצורך בדיקת תקינות המוצר לפני מעמד השילוח. 

רכישה באתר www.mulylevy.co.il:
הגנת פרטיות – מולי לוי מתחייב שלא להעביר את פרטי הלקוח לצד ג’.

החזרות וביטולים:
החזרת מוצר תתאפשר תוך 14 יום מתאריך קבלת המוצר בצירוף אחד מהמסמכים הבאים:
1. חשבונית מס קבלה.
2. סרט קופה.
3. פתק החלפה עם פרטי עסקה כולל תאריך.
במידה ולא ניתן להציג את אחד משלושת המסמכים הנ״ל, יידרש הלקוח להציג הוכחה אחרת לביצוע העסקה, מועד ביצוע העסקה, הסכום ששולם ואמצעי התשלום.
כמו כן כשהמוצר (כולל אריזתו) במצב חדש, סגור ושמור באריזתו המקורית ולא נעשה בו שימוש כלל או עם אריזה פתוחה (שמורה כחדשה) אך ללא שימוש במוצר.
לא תתאפשר החזרת מוצר שניזוק כתוצאה משימוש לא תקין או מוצר שהיה בשימוש באופן כללי.
בעת ביטול העסקה ישלם הלקוח דמי ביטול בסך 5% ממחיר המוצר או 100 ש”ח לפי הסכום הנמוך מביניהם.

מולי לוי אינו אחראי לשימוש שלא ע״פ הוראות היצרן במוצרים הנמכרים באתר.
יש לקרוא את העלון לצרכן או לחלופין את הוראות השימוש המדויקות באתר היצרן לכל מוצר לפני השימוש בו.
במידה ויגרם נזק כתוצאה משימוש לא נכון ומנוגד להוראות היצרן במוצר כזה או אחר שנמכר באתר זה, האחריות הינה של המשתמש ו/או הלקוח.

מדיניות פרטיות:
בזמן הגלישה והשימוש באתר ייאסף מידע על אופי גלישת המשתמש באתר ע״י Google Analytics באופן אנונימי – ללא זיהוי פרטי משתמש.
המידע שנאסף כולל: עמודי האתר אותם המשתמש ראה, משך זמן הצפייה בתוכן האתר ואילו פעולות בוצעו בו.
אופי המידע אינו מזהה את המשתמש אישית אלא באופן סטטיסטי / כללי בלבד.

מולי לוי רשאי להשתמש במידע זה ולשמור אותו לצרכיו לצורך ניתוח, התייעלות והפקת מידע סטטיסטי כללי בנוגע לאתר ודרכי השימוש בו.
מולי לוי רשאי למסור נתונים סטטיסטיים אלו לצדדים שלישיים, לרבות נתונים שאינם מתייחסים למשתמשים באתר באופן אישי.

אחריות מוצר ויצרן:
כל המוצרים הנמכרים באתר של מולי לוי (www.mulylevy.co.il) הם בעלי אחריות יצרן, כל מוצר הנדרש לתיקון,
יעבור תהליך אבחון וקליטה במעבדה של מולי לוי ומשם יועבר לטיפול מתאים לתקלה, בין אם בארץ במעבדה של מולי לוי ובמקרים מסוימים לטיפול בחו״ל.
מולי לוי לא ישא באחריות במידה והיצרן לא הצליח לבצע תיקון או שירות למוצר כלשהו.

מולי לוי לא יהיה אחראי לכל נזק תוצאתי או מקרי הנגרם ממכירה או שימוש של מוצר שנקנה מהאתר של מולי לוי.

על מנת לממש את אחריות המוצרים יש להציג חשבונית קנייה או לחלופין להציג הוכחה אחרת לביצוע העסקה, מועד ביצוע העסקה, הסכום ששולם ואמצעי התשלום.

במידה וקיים מוצר אשר נקנה ונפתח לראשונה מאריזתו וזוהה בו פגם בייצור (פגם יצרן) יש לשלוח מוצר זה לבדיקה אצל מולי לוי במעבדתו בצירוף חשבונית קנייה.
מולי לוי יבדוק את המוצר במעבדתו ויראה לנכון האם המוצר אכן תקול.
היה ונמצאה תקלה, יחליף מולי לוי למוצר תקין כנגד המוצר התקול.
הובלת המוצר לבדיקה הנ״ל היא על חשבונו ובאחריותו של בעל המוצר.
למוצרים בהרכבה עצמית אין אחריות והחזרות למעט מקרים בהם מולי לוי בדק ומצא כי המוצר פגום מאיזושהי סיבה הקשורה בייצור.
אחריות המוצרים לא תמומש במקרה של:
• שימוש הנוגד את הוראות היצרן
• נזק כתוצאה מניסיון לתיקון המוצר או שינוי הרכיבים שבו.
• חבלה / שבר במוצר או הזנחת המוצר.
• נזק כתוצאה של רשלנות או חוסר ידע תפעולי.

 

משלוחים ארציים תעריפים וזמני אספקה:

המשלוחים מתבצעים באמצעות: דואר ישראל – דואר שליחים.

עלות משלוח: 50 ש״ח. משלוח עד הבית באמצעות דואר שליחים אקספרס.

* כל ההזמנות שייתקבלו בימי: חמישי, שישי ושבת, ייצאו לדרך ביום ראשון. 

זמני האספקה באמצעות דואר שליחים אקספרס הינו: 1-7 ימי עסקים (ימי שישי, שבת וערבי חג אינם כלולים) ובכפוף לפריסה הארצית של החברה.
חשוב לציין כי ייתכנו שינויים בלתי צפויים. לא ניתן לקבוע שעות הגעה / לצפות לדיוק בזמני הגעת המוצרים לכתובת.

* בכל היישובים / מושבים קהילתיים, בקיבוצים, ומקומות קטנים:
החבילות אשר נשלחות בדואר שליחים של חברת דואר ישראל, מגיעות בדרך כלל למזכירות או לוועד במקומות המצויינים הנ״ל ולא עד לבית הלקוח.

איסוף עצמי

• ישנה האופציה לבצע הזמנה באתר ולבחור באיסוף עצמי בתיאום מראש בלבד. (איסוף מצפון תל אביב).

דילוג לתוכן